ALPHACAM Wire

WireModuł ALPHACAM Advanced Wire oferuje duże możliwości programowania elektrodrążąrek drutowych 2- lub 4-osiowych.

Moduł Advanced jest najlepszym kompromisem funkcjonalności i ceny. Posiada kompletny zestaw funkcji do projektowania 2D i generowania programów NC od 2- do 4-osi.


Najważniejsze funkcje

  • Wycinanie 2-osiowe
  • Wycinanie 4 osiowe ze stałym lub dowolnie zmiennym pochyleniem
  • Obróbka bezodpadowa
  • Korekcja narzędzia
  • Obróbka zewnętrznych naroży pętlą, łukiem lub prostoliniowo