Nowości wersji 2013 R1

Przegląd nowych funkcji w ALPHACAM 2013 R1.

Nowa Aplikacja Raporty

    Ta nowa funkcjonalność ALPHACAM Raporty umożliwia tworzenie i użytkowanie zaawansowanej dokumentacji takiej jak raporty nestingu, arkusze ustawcze, listy narzędzi, oraz etykiety części. Raporty są konfigurowalne przez użytkownika, mogą zawierać np. logo firmy, kody kreskowe itd.
    Możliwość tworzenia, w pełni konfigurowalnych przez użytkownika, raportów oraz etykiet pozwala na znacznie lepsze zarządzanie przepływem części i programów NC podczas produkcji. 
 


 

Oscylacja Ścieżki Narzędzia

    Możliwość dodania do każdej obróbki konturem oscylacyjnych ruchów w górę i w dół , pozwala w znacznie większym stopniu wykorzystać realną długość roboczą narzędzia.
   Pozwala to uzyskać lepszą jakość wykończenia powierzchni oraz wydłużyć czas życia narzędzia. Częstotliwość oraz wysokość ruchów oscylacyjnych jest łatwa do ustawienia, edytowalna oraz możliwa do zapisania w stylu obróbczym.

  


 

Automatyczne Mostkowanie

    Mostki technologiczne mogą zostać automatycznie dodane do każdej ścieżki narzędzia (także 5-osiowej), pozwalając części na zachowanie kontaktu z obrabianym materiałem.
    Rozwiązuje to problem niestabilności małych części podczas nestingu, redukuje powstałą ilość odpadu oraz poprawia jakość obróbki części.
Dodane mostki technologiczne mogą być łatwo edytowane oraz zapisane jako część stylu obróbczego.

 


 

Strefy Nakładania

    Małe części mogą być identyfikowane i układane tylko w określonych strefach arkusza. Oznacza to że układanie małych części może być ograniczone do obszaru o największej sztywności (np. na środku arkusza płyty) gdzie prawdopodobieństwo poruszenia się części jest najmniejsze.
To przyczynia się do redukcji odpadów oraz zwiększa jakość obróbki części. 
 

 

Połączona Obróbka Kieszeni i Konturu

    Obróbka kieszeni oraz obróbka konturu mogą być teraz dodawane w jednej operacji. Pozwala to  na zwiększenie jakości obróbki oraz zredukowanie czasu programowania.
   Dodatkowo, po dodaniu operacji, parametry obróbki kieszeni oraz/i obróbki konturu mogą być edytowane niezależnie, a także zapisane jako styl obróbczy.

 


 

Ulepszone Wiercenie

• Dodany został nowy cykl - Fazowanie. Obsługuje on fazowanie za pomocą wiertła lub freza zdefiniowanego jako stożkowy oraz automatycznie przelicza głębokość obróbki, taka by uzyskać sfazowanie o odpowiednim kącie oraz głębokości.
Wszystkie wybrane otwory, także Auto Z, są analizowane w celu sprawdzenia czy ich średnica jest odpowiednia dla wybranych otworów oraz czy przy ich użyciu można wykonać fazowanie o odpowiedniej głębokości i kącie.
• Wiele nowych opcji zostało dodanych do wcześniej istniejących cykli Wiercenia, Wiercenia głębokiego, Gwintowania oraz Wytaczania.
• Wszystkie cykle mogą być teraz generowane jako Lokalne Liniowe oraz Globalne liniowe.
    Pozwala to na generowanie kodów NC typu 3+2 osie, obsługujących lokalne płaszczyzny pracy, a z drugiej strony na generowanie kodów w globalnym układzie odniesienia. Pozwala to na lepszą obsługę obrabiarek z osiami indeksowanymi, które pozwalają na generowanie obróbek w obróconych płaszczyznach pracy.

 


 

Podział Geometrii Na Panele

    Nowa funkcjonalność pozwala na podzielenie dużych geometrii na kilka kawałków , które automatycznie zostają umieszczone na oddzielnych panelach (arkuszach).
    W rezultacie panele zostają automatycznie odsunięte od siebie, podobnie jak arkusze nakładania, a także odsunięte od oryginalnych geometrii w celu ułatwienia identyfikacji i dostępu.
    Otwarte geometrie są automatycznie zamykane wzdłuż krawędzi paneli, aby ułatwić obróbkę.

 

 

Ulepszenia Part Modeler

• Możliwość zaznaczenia oknem powierzchni do usunięcia
- Pozwala na łatwe zaznaczenie wielu powierzchni i ich szybkie usunięcie.
- Umożliwia zaznaczenie tylko powierzchni, które w całości znajdują się wewnątrz okna (Zaznaczanie oknem z lewej strony).
- Umożliwia zaznaczenie powierzchni, które w częściowo znajdują się wewnątrz okna (Zaznaczanie oknem z prawej strony).
 
• Wiele ulepszeń dodanych do Modułu Rysunkowego w Part Modeler.
- Wprowadzenie funkcji "Wymuś Ustawienie Równoległe", w zakładce „Modyfikuj”.
- Wprowadzenie funkcji "Konstrukcja”, w zakładce „Zlokalizuj”. Ta funkcja jest także dostępna w trybie Model.
 
• Aktywny komponent wskazany w oknie modelu.
- Kiedy dwa lub więcej komponentów znajduje się w oknie głównym, aktywny (wybrany) komponent jest wskazywany w Oknie Modelu poprzez czerwony znacznik.

 

Ogólne Ulepszenia


• Uproszczona instalacja
• Wiele usprawnień Managera Licencji
• Nowy dodatek BTL Translator
• Możliwość importu plików Vero's VISI
• Obsługa plików SolidWorks 2013
• Nowa opcja Wybór Materiału w Obróbce Zgrubnej z Krokiem w Z
• Oznaczenie otwartych geometrii (Technologia ►Zaznacz/Odznacz otwarte elementy) dostępna w module Standard 
• Usprawnienia Nestingu
• Wiele nowych możliwości w API
• Wiele więcej... 

 

 


Dystrybutor

Zapraszamy na naszą stronę:

www.dps-software.pl

 

Vero jest wiodącym dostawcą oprogramowania do meblarstwa, branży metalowej i obróbki kamienia.