Nowości wersji 2012 R2

Przegląd nowych funkcji w ALPHACAM 2012 R2.
 

Nowa Strategia Obróbki Zgrubnej 3D Waveform

Ta nowa strategia obróbki zgrubnej jest rodzajem obróbki wysokowydajnej (high speed), która utrzymuje stałe obciążenie frezu poprzez zapewnienie stałego opasania narzędzia w materiale. Ścieżki narzędzia tworzą płynny ruch, pozbawiony nagłych zmian kierunku obróbki, co przekłada się na szybkość pracy obrabiarki i ogromnie zmniejsza czas obróbki.

Ta strategia jest lepsza od tradycyjnego cyklu Z Zgrubnie, w którym ścieżki narzędzia powstają przez offsetowanie obrabianych geometrii o stały krok. Tradycyjne ścieżki narzędzia wymagają stosowania mniejszych posuwów i obrotów z powodu gorszych warunków obróbki napotykanych w narożach.  Jest to związane z tym, że obciążenie narzędzia gwałtownie rośnie kiedy zwiększa się grubość wióra. Dzieje się tak w obszarach, w których narzędzie znajduje więcej materiału do usunięcia niż podczas obróbki po linii prostej. 

  


Nowe Opcje Ekstrakcji Cech Modelu

 • Nowa metoda ekstrakcji “Kieszeń Otwarta”

Po włączeniu nowej opcji tworzone będą kieszenie i geometrie obrysu, zamiast – tak jak to było dotychczas -   zamkniętych geometrii. Dodatkowo, otwarte obszary przechodzące przez całą część będą miały automatycznie ustawiony atrybut „geometrii otwartej”, dzięki czemu będzie można je od razu obrobić prawidłowo.

Jest to bardzo przydatna funkcja dla części takich jak boki szafek, takich jak pokazano na rysunku.

        

 • Ulepszona kontrola wyrównania części

Domyślne położenie pozycji X i Y punktu bazowego (punktu odniesienia) po automatycznym wyrównaniu modelu można teraz konfigurować.  Domyślne położenie zerowego poziomu Z można teraz ustawić na środku części. Dodatkowo, funkcja Auto-Wyrównanie Części teraz pozwala na wyrównanie wybranych brył.

 • Nowa opcja pozwalająca na automatyczne uruchomienie Menadżera Warstw po zakończeniu ekstrakcji cech modelu.

 


Nowy Automatyczny Menadżer Przejazdów Szybkich

Ta nowa funkcja wykorzystuje nową właściwość Globalny Poziom Bezpieczny i w połączeniu z ustawieniami Konfiguracji Maszyny pomaga zarządzać bezpieczeństwem przejazdów szybkich pomiędzy płaszczyznami pracy i operacjami wielo-osiowymi.

Dodatkowo, ruchy szybkie pozycjonujące zostały ulepszone we wszystkich wieloosiowych operacjach w taki sposób, że narzędzie zawsze ustawia się normalnie do powierzchni w każdym ruchu dojazdowym i odjazdowym.

Te ulepszenia znacznie zwiększają możliwości symulacji obróbki wieloosiowej.


              
 


Dodatkowe Ulepszenia Asocjatywności i Edycji Operacji

 • Rzutowanie 3D i/lub Zwolnienie Ruchu dla Naroży można teraz włączyć lub edytować bezpośrednio z menu dostępnego w Menadżerze Projektu.

Dodatkowo, powyższe ustawienia są teraz asocjatywne i zachowane w operacji. Jeżeli operacja zostanie edytowana, to ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane.
 

 • Menadżer Edycji Specjalnej

Jeżeli w operacji została zastosowana specjalna edycja, taka jak Przekształcenie Osi Narzędzia, Rzutowanie 3D lub Zwolnienie Ruchu dla Naroży, to będzie dostępna nowa funkcja Menadżer Edycji Specjalnej, która służy do ustawienia kolejności, w jakiej poszczególne typy edycji specjalnej mają być zastosowane.  Kolejność edycji specjalnych może znacząco wpływać na efekt końcowy ścieżki narzędzia.
 

 • Ulepszone ręczne edytowanie ścieżek narzędzi

Po ręcznej edycji ścieżki narzędzia (np. poprzez większość funkcji z Technologia ►Edycja Specjalna) użytkownik jest teraz informowany czy zastosowana edycja zapobiega dalszej edycji lub aktualizacji operacji.

Dodatkowo, wprowadzono nowe polecenie Odrzuć Edycję Drogi Narzędzia, które usuwa wszystkie wprowadzone edycje ręczne (np. Przerwy w Drodze Narzędzi) i przywraca operację do stanu edytowalnego.
 


Granice Polilinii 3D

Zamknięte polilinie 3D można teraz używać jako granic do obróbki 3D, bez potrzeby wcześniejszego przekształcania ich na geometrie 2D, co ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić czas.

 
    


Nowe Dodatki

 • Translator Blum Exchange Format (BXF)

Ten nowy dodatek służy do wczytania plików BXF wyeksportowanych z oprogramowania Blum's Dynaplan i przekonwertowania ich na rysunki ALPHACAM.

Jest także opcja wysłania przekonwertowanych plików (rysunków ALPHACAM) do CAD to CAM i automatyczne przetworzenie.

 • Auto Menadżer Warstw

Ten nowy dodatek umożliwia zastosowanie wielu Menadżerów Warstw w jednym czasie.

 • Auto Poziomy Z Geometrii na Równoległych Płaszczyznach

Ten nowy dodatek służy do przekonwertowania jednakowych geometrii (duplikatów) leżących w równoległych płaszczyznach pracy do jednej geometrii posiadającej poziomy Z (w celu zastosowania obróbki Auto Z).

Ta funkcja jest szczególnie przydatna, kiedy zaimportowany plik CAM (np. DXF) zawiera geometrie reprezentujące krawędzie góry i dołu części.

 • Importuj CAD - Dodatkowe

Ten nowy dodatek służy do wykonania dodatkowych operacji po zaimportowaniu plików DXF/DWG…

- Auto Poziomy Z Geometrii na Równoległych Płaszczyznach
- Zamień splajn w linie/łuki
- Uruchom Menadżera Warstw 

.


Ulepszenia Part Modelera

 • Nowy opcjonalny translator CAD umożliwiający wczytanie plików i złożeń Autodesk Inventor do Part Modelera.
 • Translator Creo Parametric został zaktualizowany do wczytywania modeli Creo Parametric wersji 2.0.
 • Nowa funkcja 3D Construction ► Operation ► Remove Face pozwala na usunięcie ścian z zaimportowanego obiektu (model bez historii w drzewie operacji)
 • Rozbudowane okno dialogowe Surface Finish Attributes.

Surface Attribute Viewer został zintegrowany z oknem dialogowym; użytkownik porusza się pomiędzy zakładkami i ma na bieżąco podgląd ustawień ścian

Nowe ustawienie Formed Size (lista rozwijalna Surface Finish), które oznacza, że ściana ma aktualnie wymiary „na gotowo” i nie wymaga żadnej obróbki (np. powierzchnia odlewana/kuta lub wcześniej obrobiona – brak naddatku do usunięcia)

Machined Faces Viewer pokazuje, które ściany mają wymiary “na gotowo” a które wymagają obróbki
Kolory atrybutów powierzchni są wyświetlane tylko jeśli okno dialogowe jest aktywne (w tym celu aby nie przykryć kolorów powierzchnie zdefiniowanych przez użytkownika)

 • Renderowany widok otworów gwintowanych

 


Ogólne Ulepszenia

 • Wiele ulepszeń licencjonowania CLS, między innymi możliwość korzystania z wielu kodów Servercode
 • Domyślne ustawienie Chłodzenia może być ustawione w definicji narzędzia
 • Auto-wejścia 3D w Obróbce Powierzchni Bokiem Frezu
 • Auto-wejścia 3D w Tnij Pomędzy 2 Geometriami
 • Możliwość rzutowania 3D geometrii, polilinii i splajnów na obiekty STL
 • Dane narzędzia dodane do Operacji zostają zapamiętane w Stylach Obróbki
 • Nowy Modyfikator Posuwu (%) w ruchach wejścia/wyjścia
 • Opcja Uwzględnij Poprzednią Obróbkę uwzględnia także operacje piły
 • Nowa opcja Offset Narzędzia od Osi w strategii Cylindrycznie Równolegle
 • Wiele ulepszeń w API
 • I wiele więcej…

 


 
 


Dystrybutor

Zapraszamy na naszą stronę:

www.dps-software.pl

 

Vero jest wiodącym dostawcą oprogramowania do meblarstwa, branży metalowej i obróbki kamienia.