ALPHACAM Profiling

ProfilingALPHACAM Profiling obsługuje maszyny do wycinania takie jak laser, plazma, water-jet. Moduł 5-osiowy zawiera funkcje do programownia wycinania w 3D.

ALPHACAM posiada wszystkie niezbędne opcje do przygotowania dobrej technologii cięcia dla każdego rodzaju obrabiarki i materiału. Wewnętrze dojazdy są automatycznie dostosowane aby zapewnić, że profil części nie będzie naruszony. Nesting automatyczny lub ręczny pozwala na uzyskanie optymalnego rozłożenia części na arkuszu i zminimalizowanie odpadu. Powierzchnia części, koszt materiału i wielkość odpadu są oblczane automatycznie.

 

Standardowe funkcje

 • Wycinanie dowolnych kształtów
 • Edycja przejazdów szybkich
 • Obróbka bezodpadowa
 • Grawerowanie
 • Edytowalna biblioteka materiałów
 • Kompensacja G41/G42
 • Obróbka naroży po łuku, prosto lub pętlą
 • Zwolnienie w narożach
 • Dodawanie mostków
 • Edycja parametrów obróbki
 • Ustawianie kąta cięcia dla maszyn 4/5-osiowych
 • Aktualizacja wiązki jeżeli geometria została zmieniona
 • Wycinanie otworów

 

Funkcje 5-osiowe

 • Jednoczesna obróbka 4- lub 5-osiowa
 • Import modeli 3D