Moduły ALPHACAM

ALPHACAM router moduleObróbka drewna ALPHACAM mill moduleFrezowanie
ALPHACAM stone/marble moduleObróbka kamienia ALPHACAM lathe moduleToczenie
ALPHACAM profilingWycinanie ALPHACAM wireWEDM

 

Wszystkie moduły AlphaCAM posiadają jednakowy interfejs i środowisko graficzne - charakteryzujące się dużymi możliwościami projektowymi i prostą obsługą.

Funkcje CAD w AlphaCAM umożliwiają przygotowanie rysunku dla projektu części typu 2D lub 3D. Można także importować gotowy rysunek / model przygotowany w zewnętrznym programie CAD.

Cechy:
Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
Modelowanie powierzchni 3D
Wstawianie czcionek TrueType.
Import: DXF, DWG, IGS, STL, ANVIL, STEP, CADL, VDA, Rhino 3D, SolidWorks, Parasolid, SolidEdge, Inventor, ProE, CATIA, Unigraphics (ilość wczytywanych formatów jest uzależniona od rodzaju pakietu)
Export: DXF, IGS, STL, Parasolid


Dynamiczna symulacja 3D pokazuje przebieg obróbki. Dzięki tej funkcji można znaleźć ewentualne błędy popełnione w czasie przygotowania projektu aby uniknąć błędów i kolizji na maszynie. Możliwość zamodelowania całej maszyny i mocowania detalu.
 

Dodatkowe Produkty

WoodAlphaedit, edytor tekstowy pracujący w trybie wielu okien, przeznaczony dla progrmistów NC, dołączony jest do każdego modułu ALPHACAM. Zawiera standardowe cechy edytora tekstowego oraz specyficzne funkcje NC takie jak numerowanie linii i porównywanie programów NC.

 

Alphaview jest modułem przeznaczonym dla operatorów maszyn, aby mieli kontrolę nad programem NC wczytywanym do maszyny. Pozwala na przeprowadzenie symulacji istniejącego programu oraz edycję podstawowych parametrów (numery narzędzi, posuwy i obroty).

Alphacad jest modułem zawierającym funkcje projektowania 2D i 3D.