Nowości ALPHACAM 2010 R2

Nowa strategia obróbki Cylindrical Parallel 3D

•    Dodano funkcjonalność obróbki obrotowej w modułach Mill, Router i Stone
•    Naprawiona orientacja obrotowa w płaszczyznach XY, YZ, XZ na poziomach Standard i Advanced dla modułów Mill, Router i Stone
•    Pełna obsługa 4-osiowej obróbki na poziomach Ultimate dla modułów Lathe, Mill, Router oraz Stone     
 
 


 

Nowa Strategia Zgrubna Z Kontur dla Kieszeni 2D

•    Zastosowanie silnika Planit Z Contour Roughing, zapewnia wykorzystanie całej  siły i wydajności 3D Z Contour Roughing bez konieczności stosowania obróbki Brył/Powierzchni

o    Opcja określania typu cięcia – Współbieżnie lub Przecibieżnie
o    Metody łączenia ścieżek narzędzi
o    Opcja umożliwiająca uniknięcie Rollover w rogach otwartych kieszeni
o    Opcja naroży High Speed
o    Opcja trochoidalna dla ruchów o pełnej szerokości.
o    Więcej…

•    Obsługa kieszeni pionowego, profilowych oraz Auto-Z
•    Dostępna na poziomie Standard i wyższych      
 

Nowa Zgrubna/Wykańczająca opcja dla tworzenia wielokrotnych cięć

•    Wzbogacona obróbka Zgrubna/Wykańczająca o opcje pozwalające tworzyć wielokrotne, poziome (XY) cięcia w pojedynczej operacji 

 
 

  

  

Nowa funkcjonalność Owinięcia wokół geometrii

•    Stworzona jako uzupełnienie istniejącej funkcji Owinięcia na powierzchni, bez konieczności tworzenia powierzchni
•    Umożliwia owinięcie różnorodnych obiektów dookoła dowolnej geometrii
o    Geometrie 2D, Polilinie 3D, Splajny
o    Powierzchnie, STL
o    2D, 3D oraz 5-osiowe drogi narzędzia
     
 
 

 
 
 

 


Nowe narzędzia edycji geometrii

•    Nowe narzędzia edycji Fabricate zapewniają zaawansowane manipulowanie geometrią 2D

o    Tnij
o    Przytnij
o    Odejmij
o    I inne…     
 
 

Obsługa brył w obróbce Obrób Splajn/Polilinię

•    4/5-osiowy kąt narzędzia może być teraz kontrolowany przez Ściany Brył lub Obiekty Bryłowe, jako dodatek do Powierzchni Zapewnia dużo lepszą jakość, w porównaniu obróbką powierzchni
•    Wyeliminowano konieczność tworzenia powierzchni z brył
•    Obsługa brył jest także dostępna w funkcji Edytuj Kąt Narzędzia w modułach Ultimate.
     
 
 

 


 


Obsługa Rzutowania 3D i Owijania dla brył

•    Geometrie i/lub ścieżki narzędzia mogą być teraz rzutowane lub owijane na powierzchni bryły
     


 
 


 

Ulepszone opcje Strony Narzędzia i Automatycznego Punkt Startu

•    Nowe opcje automatycznego określania zamkniętej geometrii strony narzędzia dla kieszeni lub wybrania(wycięcia)

Automatycznie dla Kieszeni – Będzie ustawiać narzędzie po stronie wewnętrznej geometrii peryferyjnej, a następnie po alternatywnych stronach wewnętrznych geometrii.

Automatycznie dla Konturu– Będzie ustawiać narzędzie po stronie zewnętrznej geometrii peryferyjnej, a następnie po alternatywnych stronach wewnętrznych geometrii.

•    Nowe opcje automatycznego określenia startu na zamkniętej geometrii podczas ustawiania strony narzędzia oraz kierunków. Punkty startu mogą być ustalone w różnych miejscach i niezależnie od geometrii z narzędziem ustawionym wewnątrz, zewnątrz i w centrum.   
 
 

Ulepszenia na poziomie Standard dla modułów Mill, Router, Stone

•    Obsługa formatu STL z  narzędziami do STL włącznie.     


 •    Obróbka Bryłowa 3D dla części STL      


•    Konfiguracja maszyny umożliwia ustawienie ruchów oraz obrotów narzędzia/części     

 

 

Ogólne ulepszenia

•    Obsługa plików AutoCAD 2010
•    Dodatkowe usprawnienia dla obróbki Zgrubnej
•    Usprawnienia Funkcji Wyciągnięcia Otworu
•    Rozszerzenie Polilinii 3D dla Brył
•    Animacja podczas zmian widoku i przybliżania
•    Obsługa linii wejścia/wyjścia osi ścieżki narzędzia
•    Usprawnienia dodatku CAD to CAM
•    Nowe zmienne postprocesora ułatwiające programowanie maszyn 4-osiowych
•    Wiele więcej…

Dystrybutor

Zapraszamy na naszą stronę:

www.dps-software.pl

 

Vero jest wiodącym dostawcą oprogramowania do meblarstwa, branży metalowej i obróbki kamienia.