Nowości ALPHACAM 2010 R1

Nowy interfejs użytkownika

Wprowadzono kilka nowości do interfejsu ALPHACAM, które sprawiają, że środowisko pracy jest nowoczesne i przyjazne.

•    Nowo opracowane ikony w formacie małym i dużym
•    Kilka schematów kolorów do wyboru
•    Dostosowywanie pasków narzędzi
•    Definiowanie skrótów klawiszowych

 

Udoskonalona strategia 3D Z Zgrubnie

W ALPHACAM zintegrowano Planit 3D Machining Engine, który posiada kilka nowych i ulepszonych technik obróbki i parametrów::

•    Nowa metoda obróbki Spiralnie
•    Nowa opcja do automatycznego zamknięcia otwartych kieszeni
•    Nowe opcje do określenia frezowania współbieżnego lub przeciwbieżnego
•    Znacznie ulepszone metody połączeń między ścieżkami narzędzi
•    Nowa opcja obrabiania naroży high speed
•    Nowa opcja trochoidalna
•    I inne…   

 

Proste Dokładne Grawerowanie 2½D

Obrabianie "po rampie" narzędziami stożkowymi. Idealna metoda obróbki artystycznej oraz do produkcji frontów.

 

Ulepszenia poziomu Essential

Do wszystkich modułów Essential dodano funkcjonalność Styli Obróbczych.

Styl Obróbczy to zestaw gotowych operacji technologicznych przechowywanych w bazie. Stosowanie Styli ogromnie zmniejsza czas przygotowania programu obróbczego.

.

 

 

 

Grawerowanie 3D zostało dodane do modułów Essential Mill i Essential Router.

We wcześniejszej wersji, te moduły posadały ograniczoną funkcjonalność grawerowania.

.

 

 

 


Dodano funkjonalność APS Szybka Geometria oraz Edycja/Lista Geometrii.

APS Szybka Geometria jest unikatowym sposobem rysowania geometrii, w którym każdy element profilu jest automatycznie łączony stycznie do poprzedniego.

.

 

 

 

 

 

 

Również kilka innych funkcji zostało przeniesionych z poziomu Standard do Essential (Mill, Router, Stone), dzięki czemu zwiększono funkcjonalność podstawowego poziomu ALPHACAM.

•    Wszystkie funkcje Geometrii Specjalnych
•    Tworzenie i edytowanie splajnów
•    Przyspieszenie/opóźnienie w narożach

 

Obsługa manipulatorów 3D

ALPHACAM 2010 R1 obsługuje manipulatory 3D. Te urządzenia dają użytkownikowi większą kontrolę i intuicyjną nawigację w pracy w 3D. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.3dconnexion.com

 

Dodatek CAD to CAM 2.0

Dodatek CAD to CAM 2.0 posiada nową funkcjonalność definiowania schematów powiązania Warstw Użytkownika ze Stylem Obróbczym, dzięki czemu można automatycznie generować produkcję na bazie rysunków DXF lub rysunków ALPHACAM.

Teraz ta funkcja jest dostępna we wszystkich modułach Mill, Router i Stone bez żadnych dodatkowych opłat!

 

 Dodatek Raster to Vector

•    Znacznie ulepszony dodatek Raster to Vector wykorzystuje nowe algorytmy i daje lepsze rezultaty.
•    Tworzona geometria może być zbudowana ze splajnów, co zapewnia dużą gładkość.
•    Wiele dostępnych parametrów wektoryzacji daje użytkownikowi dużą kontrolę nad końcowym efektem.
•    Parametry wektoryzacji mogą być zapisywane jako różne konfiguracje.
•    Teraz dodatek jest zawarty we wszystkich modułach bez żadnych dodatkowych opłat!

 

Windows 7

ALPHACAM 2010 R1 został gruntownie przetestowany pod kątem kompatybilności z Windows 7, następną generacją systemów operacyjnych Windows.  

 

 

 

 

   

 

 Ogólne ulepszenia

•    Do modułu Stone dodano funkcję wiercenia głębokiego
•    Obróbka po profilu dostępna już od poziomu Standard (poprzednio była dostępna od poziomu Advanced)
•    Opcja Zastosuj Kompensację na Szybkim Dojściu dostępna w operacjach Obróbki Otworów (poziomy Advanced i wyższe)
•    Obsługa importu plików DXF binarnych
•    I inne…

<<< Powrót


Dystrybutor

Zapraszamy na naszą stronę:

www.dps-software.pl

 

Vero jest wiodącym dostawcą oprogramowania do meblarstwa, branży metalowej i obróbki kamienia.